Американски, Антикорозионни, Химически устойчиви, Високотемпературни, Противопожарни бои
9000 Варна, България. ул. "Княз Батенберг" N28 ет.2 e-mail: mtm@f2f.cx